Välkommen till www.skriftligredogorelse.se
Här kan Du lämna in Skriftliga redogörelsen för brandskyddet till Din kommun i de fall räddningstjänsten har räddningssystemet CORE med tilläggstjänsten för Skriftlig Redogörelse.
Den skriftliga redogörelsen för brandskyddet sparas i en databas och när hela redogörelsen är klarmarkerad kommer uppgifterna skickas med automatik till en handläggare på kommunen. Fördelen med att lämna in Skriftliga Redogörelsen för brandskyddet via denna sida är att samtliga frågor måste besvaras och man vet när redogörelsen är komplett. För Räddningstjänsten blir det även enklare att behandla ärendet. OBS! Glöm inte att skriva ut en kopia av er redogörelse när ni är klar.
Det finns 2 sätt att logga in på denna sida:
1. Som ägare till en fastighet skall ett nytt konto skapas med hjälp av det redogörelsenummer du erhållit från räddningstjänsten. Klicka på länken ”Ny redogörelse” i rutan till vänster. (Vid nästa inloggning använder du länken ”logga in”)
2. Som verksamhetsutövare eller hyresgäst har du fått kontouppgifter av din fastighetsägare. Logga in med dessa uppgifter, via länken ”logga in” i rutan till vänster.
Antal upplagda redogörelser i systemet är: 9408
2016-01-31
Tekis jobbar med de driftstörningar som varit på sistone.
2016-01-08
Tjänsten åter uppe efter kortare driftstopp
2014-12-29
Ny driftsmiljö i molnet
2013-10-07
Under tiden 20:00 den 8/10 och ca. 08:00 den 9/10 kommer Skriftligredogörelse att vara stängd för underhållsarbete.
2013-08-15
Under tiden 12:00 den 20/8 och ca. 07:00 den 21/8 kommer Skriftligredogörelse att vara stängd för underhållsarbete.